به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، سومین جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی در دو حوزه حقوق شهروندی و حجاب و عفاف شهرستان به ریاست محمدی ایروانلو فرمانداربا حضور امام جمعه شهرستان و روسای ادارات درسالن اجتماعات فرمانداری برگزارشد.
بنابه این گزارش دکتر محمدی، ضمن عرض سلام، خیر مقدم خدمت حضار جلسه به تشریح ابعاد مقبولیت و مشروعیت نظام سیاسی و دامنه، ابعاد و حدود حقوق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مردم از حیث نظری و نقش، جایگاه و نحوه ارتباطات مردم با دولت به معنای عام در حوزه مباحث حکمرانی و حکمرانی خوب پرداخته و گفت، ارتباط این بحث با مباحث حقوق شهروندی، رعایت اصل حقوق شهروندی را یکی از الزامات مقبولیت هر دولتی عنوان نمودند.
محمدی ایروانلو در ادامه جلسه با اشاره به جایگاه هر یک از دستگاه های اجرایی شهرستان در برآورده نمودن نیازها و انتظارات شهروندان افزود، تشریح وضعیت اقتصادی و اجتماعی فعلی کشور با نگاه به تحریم های صورت گرفته، ضعف ساختار نظام اقتصادی کشور و سوء استفاده برخی ها از فضای موجود و دامن زدن به جو روانی بازار(اعم از جوسازی روانی موجود در فضای مجازی و فضای حقیقی کشور) به تحلیل رفتارهای رسانه ای و ضد رسانه ای این حوزه پرداخته و در این میان نقش تمامی دستگاه های اجرایی را در ابهام زدایی و شفاف سازی از وضع موجود، اهتمام بیشتر جهت رسیدگی به انتظارات مردم مهم و اساسی دانستند.
همچنین در این جلسه حجت السلام جمیشیدی امام جمعه شهرستان با تشکر از اهتمام فرمانداری به برگزاری مرتب جلسات ستاد صیانت و عملکرد مطلوب ستاد شهرستان با عنایت به نتایج استانی ستاد صیانت و کسب رتبه برتر استانی ستاد در ارزیابی، به بیان تبیین نقش و جایگاه حقوق شهروندی در اسلام پرداختند وگفت، اولین حق انسان در این دنیا(حق حیات) امنیت جان هر یک از انسان ها را از دیدگاه اسلام مهم است و بر لزوم حفظ و حراست از آن تاکید نمودند. ایشان با اشاره به فلسفه خلقت انسان و با به میان کشیدن مباحث تکلیف و اختیار، انسان را دارای حقوق و تکالیف دانسته و بر لزوم ایجاد زیرساخت های لازم جهت ادای این حقوق و تکالیف تاکید کردند. همچنین رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان با اشاره به حوزه حجاب و عفاف در ستاد صیانت، به تبیین حدود حریم خصوصی و عمومی و برخی مصادیق آن پرداختند.