به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، شورای فرعی پدافند غیرعامل شهرستان به ریاست محمدی ایروانلو فرماندارچایپاره و اعضای شورا در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.
بنا به این گزارش محمدی ایروانلو گفت، برگزاری جلسات پدافند غیر عامل واتخاذ تصمیمات با توجه به پیچیدگی های توطئه های جهانی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی دارد وگفت این توطئه ها اکثرا نظامی نبوده و اغلب اقدامات غیر نظامی(بیولوژی- انرژی- آب- فناوری اطلاعات و ارتباطات و ...)برای ضربه زدن وایجاد چالش برای کشور می باشد. محمدی در ادامه گفت پدافند غیرعامل یکی از رویکردهای حساس و استراتژیک نظام در مقابله با این هجمه های غیر نظامی می باشد.
دکتر محمدی در ادامه با اشاره به اینکه جلسات پدافند غیر عامل در این شهرستان به طور منظم برگزار خواهد شد گفت، کارگروه ها باید سریعا فعال گردند و تاکید نیز بر روی تشکیل و آغاز بکار سریع این کارگروه ها می باشد و از روسای این کارگروه ها می خواهم که در این رابطه حساسیت نشان داده و جلسات کارگروه ها را به طور منظم تشکیل دهند و گزارش عملکرد خود را در جلسه اصلی پدافند غیر عامل ارائه نمایند.
در ادامه جلسه فرماندارچایپاره به موضوعات دیگر در ارتباط با پدافند غیرعامل بحث مهم و حساس انرژی و برق اشاره وگفت، به دلیل کاهش نزولات آسمانی نیروگاه های تولید انرژی که آبی هستند تولیدشان 50 درصد کاهش یافته و این باعث شده که با کمبود برق مواجه باشیم لذا دستگاه های اجرایی مکلف هستند که در مصرف انرژی صرفه جویی کرده و مصرف انرژی در سه ماهه تابستان سال جاری را نسبت به مدت زمان مشابه سال 96 کاهش دهند.