فرماندارچایپاره به منظور بررسی نحوه خرید تضمینی محصول گندم کشاورزان از مراکز خرید این محصول با هئیت همراه بازدید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چایپاره ؛ محمدی ایروانلو در این بازدید گفت: تدابیری اندیشیده شود تا محصول کشاورزان در کمترین زمان ممکن از کشاورزان تحویل گرفته شود.در ادامه افزود: مهمترین برنامه دولت حمایت از کشاورزان و خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی است و در پایان از تمامی کشاورزان که در تحویل محصول خود به مراکز خرید همکاری داشته اند تشکر و قدردانی نمود.