به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چایپاره، دومین جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان با ریاست محمدی ایروانلو واعضای شورای هماهنگی در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.
بنابه این گزارش دکترمحمدی ضمن تقدیروتشکر از حضور اعضاء در جلسه گفت، کلیه مصوبات شورای ترافیک باید اجرا گردد و کم کاری از طرف هیچ یک از نهادها مورد قبول نمی باشد در صورت اجرا نشدن دستگاه مسئول موظف است گزارش کتبی با دلایل به شورای ترافیک ارائه دهد همچنین کلیه کارهای انجام شده برای مردم اطلاع رسانی گردد تا مردم عملکرد ادارات را ببینند.
در ادامه فرماندار چایپاره بااشاره به اینکه تمامی طرحهای که برای تسهیل در ترافیک شهر انجام می گیرد باید مطالعه گردد گفت، در هنگام مطاله طرحها باید شرایط اجتماعی و فرهنگی درنظر گرفته شود همچنین افزودند که مسئله طرح جامع شهر باید هرچه زودتر اجرائی گردد تا بعضی از مشکلات موجود درسطح شهر حل گردد.
در پایان محمدی ایروانلو به چالشها ونیازهای مهم شهرستان پرداخت وگفت، از چالشهای مهم شهرستان نبود ترمینال مسافربری است که به صورت تعاونی مدیریت می شود درحالی که باید یک ترمینال در شان مردم این شهرستان احداث شود همچنین چالش دیگر شهر بحث پارکنیگ در سطح شهر می باشد که نبود پارکینگ باعث ترافیک در سطح شهر می گردد که باید اقدامات لازم هم در این مورد انجام گیرد.