به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، مهندس اصغری فرماندارچایپاره با جمعی ازمسئولان از روستاهای مارقشه، بادکی، چیرکندی، آخورلو، ایگدلوئی علیا بازدید کردند.
در این بازدید از گلخانه تولید گوجه فرنگی در روستای مارقشه بازدید کردن که این گلخانه سالانه100تن گوجه تولید وعرضه بازار می کند. در ادامه این بازدید اهالی روستای چیرکندی ازمقام عالی شهرستان درخواست کردند تا آسفالت راه ارتباطی و گازرسانی به روستا را در اولویت قرار بگیرد. همچنین در بازدید ازروستاهای آخورلو و ایگدلوئی علیا مهندس اصغری دستورلازم برای بررسی امکان احداث جاده دسترسی به روستای آخورلو از طرف قمشگان وخانقاه قوزلو وتسطیح راه دسترسی به روستای ایگدلوئی علیا را صادر و رسیدگی به ازمدیریت آب وفاضلاب روستائی خواستند تا مشکل آب شرب روستاهای مذکور را دراولویت قرار دهند.