تماس با ما

آذربایجان غربی، چایپاره - قره ضیاالدین - بلوار انقلاب -

کدپستی: 13781-58518

تلفن:36722200 - 36722299 - 36729373 -044 

دورنگار:  36725499 - 044

 

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

داخلی

شماره مستقیم

فرماندار

علی محمدی ایروانلو

---

36722299

مسئول دفتر فرماندار

یدالله بابازاده

101

36722299

معاون

صابر امینی

102

36722299

مسئول دفتر معاون

یوسف حسن پور

 

102

36722299

مسئول دفتر برنامه ریزی و امور عمرانی

محمد جوادپور

132

36724999

کارشناس امور عمرانی

مسعود نجفی

133

36722299

کارشناس شهری،روستایی و شوراها

مجید اصغرنژاد

119

36722299

مسئول اداری و مالی

علی آقازاده

125

36722299

مسئول آرد و نان

علی رضاپور

124

36722299

مسئول دفتر سیاسی، امنیتی و اجتماعی

قاسم علیزاده

131

36725399

کارشناس امنیتی

عباس باقری

134

36722299

کارشناس امور اجتماعی

غلامحسین نجفی

122

36722299

کارشناس امور اجتماعی

میرقاسم حسینی

123

36722299

حراست

حسین حسین زاده

140

36722299

روابط عمومی

روح اله حسن پور

121

36722299

دبیرخانه

خانم حسینی

118

36722299

امور بانوان

خانم پوشانه

120

36722299

میز خدمت

روح اله حسن پور

143

36722299