بخشداری مرکزی

نام و نام خانوادگی:محسن دانیالی                              
سمت: بخشدار مرکزی
تاریخ معارفه: 1397/09/20
شماره تماس دفتر بخشدار: 04436729712
نحوه ملاقات با بخشدار: همه روزه - مجتمع اداری طبقه 4

سوابق علمی:

1- کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
2- کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه پیام نور مرکز قزوین
3- دانشجوی دوره دکترای علوم سیاسی گرایش مسائل ایران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ورودی سال 95

 

سوابق اجرایی:

1- کارشناس دفتر سیاسی،امنیتی و انتظامی فرمانداری ویژه شهرستان مهاباد
2- کارشناس شورای تامین شهرستان مهاباد (بمدت 8 سال)
3- مسئول حراست فرمانداری مهاباد از سال 1394
4- مسئول کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات شهرستان مهاباد در امر برگزاری انتخابات  دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری اسفند ماه 1394
5- مسئول دبیرخانه کمسیون قاچاق کالا و ارز شهرستان مهاباد به مدت 7 سال
6- مسئول حراست سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان مهاباد از سوی فرماندار محترم در جهت اجرای سرشماری سال 1395
7- کارشناس کمسیونهای امنیت کارگری، امنیت دانشجویی، نظارت بر سلاح و مهمات غیرمجاز و مواد مخدر شهرستان مهاباد به مدت 8 سال
8- مسئول کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات شهرستان مهاباد در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا اردیبهشت ماه 1396