درباره فرماندار

نام و نام خانوادگی: صابر امینی 
سمت: فرماندار شهرستان چایپاره
تاریخ معارفه: 1399
شماره تماس دفتر فرماندار: 04436722200 داخلی 101
نحوه ملاقات با فرماندار: روزهای دوشنبه از ساعت 9 الی 12

سوابق علمی:

1- فوق لیسانس علوم سیاسی 

 

سوابق اجرایی:

1-معاون فرماندار چایپاره

2-بخشدار مرکزی چایپاره

3-بخشدار حاجیلار