درباره فرماندار

نام و نام خانوادگی: دکتر علی محمدی ایروانلو
سمت: فرماندار شهرستان چایپاره
تاریخ معارفه: 1396/12/27
شماره تماس دفتر فرماندار: 04436722200 داخلی 101
نحوه ملاقات با فرماندار: روزهای دوشنبه از ساعت 9 الی 12

سوابق علمی:

1- دکترای علوم سیاسی ـ مسائل ایران

2- عضو هئیت علمی دانشگاه فرهنگیان سلماس

3- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد و خوی

4- مدرس دانشگاه پیام نور سلماس 

5- دبیر دبیرستانهای سلماس

6- نویسنده و ارائه دهنده مقالات متعدد سیاسی و اجتماعی  به سمینارها ،همایشها ،نشریات محلی ،کشوری و خبرگزاری ها 

سوابق اجرایی:

1-سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه خوی (به مدت شش ماه )

2-رئیس هیئت اجرایی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شورها در شهرستان خوی

3- معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان خوی از سال 94 تا96

4-معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان مهاباد 93-94

5- عضو شورای شهر سلماس در دوره اول (1378-1382)

6- رئیس شورای شهر سلماس در دوره اول

7- عضو شورای شهر سلماس در دوره دوم (1382-1386)

8- صاحب امتیاز و مدیر مسئول دوهفته نامه آوای سلماس  به مدت 9سال 

9-مدیر مسئول دو هفته نامه آوای آذربایجان به مدت یک سال

10- دبیر حزب اسلامی کار در استان آذربایجان غربی (از سال 1384- ادامه دارد)

11-مسئول واحد تبلیغات بسیج سلماس (1364-1365)

12- رئیس ستاد حامیان مردمی دکتر روحانی در شهرستان سلماس(1392)

13-رئیس ستاد مرکزی آیت الله هاشمی رفسنجانی در سلماس (1384)

14- معاون تبلیغات ستاد آیت الله هاشمی رفسنجانی در استان آذربایجان غربی (1384)