سومین جلسه ستاد ساماندهی مشارکت های مردمی درپیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا در شهرستان چایپاره برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره سومین جلسه کارگروه ساماندهی مشارکت های مردمی (تشدید فعالیت های محله محور -کمیته تامین ؛ توزیع و پشتیبانی ) به ریاست دکتر محمدی ایروانلو فرماندار و حجت الاسلام والمسلمین جمشیدی امام جمعه ؛فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان واعضای جلسه درسالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
  • یکشنبه 7 اردیبهشت 1399 ساعت 12:40
اولین جلسه ستاد امربه معروف و نهی از منکر در شهرستان چایپاره برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره اولین جلسه ستادامربه معروف ونهی از منکر با موضوع برنامه ریزی وترویج امر به معروف ونهی از منکر در ایام مبارک رمضان ؛ اجرای مانور امر به معروف ونهی از منکر و پیشگیری از کم فروشی وگران فروشی ورعایت عدل و انصاف با حضور دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان و اعضای جلسه دردفترامام جمعه شهرستان برگزار شد
  • پنج شنبه 4 اردیبهشت 1399 ساعت 08:45
بازدیدفرماندار از عملیات اجرایے بهسازے و تعریض سه راهے قره ضیاالدین وجاده حمزیان خوے
به گزارش روابط عمومے فرماندارے چایپاره دکتر محمدے ایروانلو فرماندارشهرستان به همراه رئیس اداره راهدارے و حمل و نقل جاده اے ورئیس راههاے استان ؛ پیمانکار پروژه از روند اجراے عملیات پروژه تعریض جاده حمزیان قره ضیاالدین خوے و پیشرفت آن بازدید کردند.
  • یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 08:36
ششمین جلسه ستادپیشگیری ومبارزه باویروس کرونا (هفتمین جلسه درحوزه پیشگیری ومبارزه با کرونا -سومین جلسه کمیته سالم سازی محیطی )در شهرستان چایپاره برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره ششمین جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا (هفتمین جلسه درحوزه پیشگیری ومبارزه باکرونا-سومین جلسه کمیته سالم سازی برنامه ریزی ؛ هماهنگی و نحوه اجرای طرح فاصله گذاری هوشمنددر بازار وآسیب شناسی عملکرد تیم مداخلات سالم سازی محیطی ) به ریاست دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان و با حضور دادستان و اعضای جلسه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد
  • جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 08:25
بازدید فرماندار و هیات همراه از فروشگاه هاے بزرگ و پر تردد مواد غذایے و بررسے میدانے نحوه رعایت پروتکل هاے پیشگیرے و مبارزه با کرونا
به گزارش روابط عمومے فرماندارے، چایپاره دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان به همراه معاون فرماندار،دبیر ستاد پیشگیرے و مبارزه با کرونا و رئیس صنعت،معدن و تجارت شهرستان از فروشگاههای مواد غذایی در شهرستان بازدید کردند
  • پنج شنبه 28 فروردین 1399 ساعت 08:41
پنجمین جلسه ستاد پیشگیری ومبارزه با ویروس کرونا با موضوع اتخاذتمهیدات لازم جهت اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند درشهرستان چایپاره برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری جایپاره پنجمین جلسه ستاد پیشگیری ومبارزه با ویروس کرونا با موضوع اتخاذتمهیدات لازم جهت اجرای طرح فاصله گذاری هوشمنددرراستای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا به ریاست دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان وبا حضور اعضای جلسه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
  • شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 13:53
چهارمین جلسه "ستاد پیشگیری و مقابله‌ با ویروس‌ کرونا(ششمین جلسه در حوزه پیشگیری از کرونا) و جلسه بهداشت وسالم سازی محیطی در شهرستان چایپاره برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره چهارمین جلسه "ستاد پیشگیری و مقابله‌ با ویروس‌ کرونا (ششمین جلسه در حوزه پیشگیری از کرونا)؛ و جلسه کمیته بهداشت وسالم سازی محیطی"به ریاست دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان واعضای جلسه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
  • چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 08:19
بازدید فرماندار از روند عملیات اجرای مجتمع آبدرمانی و استخر درشهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان به همراه شهردار از رونداجرای مجتمع آبدرمانی و استخر درشهرستان چایپاره بازدید کردند.
  • یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 09:09
تشکر و قدر دانی فرماندار چایپاره از مردم
به گزارش روابط عمومی فرمانداری دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان چایپاره در پیامی از همکاری و مشارکت مردم در برنامه های پیشگیری از شیوع کرونا خصوصا در روز سیزده بدر تشکر و قدردانی کرد .
  • پنج شنبه 14 فروردین 1399 ساعت 09:05
بازدید چهار ساعته فرماندار از مناطق مختلف شهرستان برای نظارت براقدامات مربوط به مصوبات سیزده بدر
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره دکتر محمدی ایروانلو فرماندارشهرستان به همراه اعضای شورای تامین ،از ایستگاههای چهارگانه بازرسی و راه های فرعی واقع در مناطق مختلف شهرستان در راستای پایش و نظارت بر اجرای مصوبات مربوط به روز سیزده بدر برای پیشگیری ومبارزه با ویروس کرونا بازدید کردند.
  • چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 08:59