جلسه آموزش بازرسین شعب اخذرای شهرستان چایپاره برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره جلسه آموزشی و توجیهی بازرسین شعب اخذ رای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.
  • سه شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 13:52
چهلمین جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه باکرونا شهرستان چایپاره برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره چهلمین جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا با موضوع هماهنگی و برنامه‌ریزی در راستای اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم جهت الزام به اجرای پروتکلهای بهداشتی جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا به ریاست امینی فرماندار شهرستان و با حضور سایر اعضای جلسه در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.
  • دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 12:55
جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان چایپاره برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان به ریاست امینی فرماندار شهرستان با محوریت بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در سالن جلسات فرمانداری برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
  • دوشنبه 3 خرداد 1400 ساعت 13:36
جلسه شورای هماهنگی ترافیک درشهرستان چایپاره برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره جلسه شورای هماهنگ ترافیک با موضوع بررسی مصوبات اجرانشده از جلسات قبل و بررسی طرح های پیشنهادی ایمن سازی معابر شهری و روستایی با هدف بهسازی ترافیک به ریاست امینی فرماندار چایپاره و باحضور اعضای جلسه درسالن جلسات فرمانداری برگزارشد.
  • چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 10:01
اولین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان چایپاره در سال 1400برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره اولین جلسه کمیته برنامه ریزی با موضوع ارائه گزارش توسط مدیران و رؤسای دستگاههای اجرایی در خصوص آخرین وضعیت اجرای پروژه های عمرانی سال 99 و بررسی و تصویب پروژه های روستاهای فاقد دهیاری به ریاست امینی فرماندار شهرستان و باحضور اعضای جلسه درسالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
  • چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 09:55
سی و نهمین جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا شهرستان چایپاره برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان با موضوع بررسی وضعیت شهرستان از لحاظ شیوع ویروس کرونا، اقدامات انجام شده در راستای مبارزه این ویروس و همچنین تصمیم گیری در خصوص اقدامات آتی در جهت الزام به رعایت شیوه نامه های بهداشتی و به ریاست امینی فرماندار شهرستان و با حضور امام جمعه شهرستان و سایر اعضای جلسه در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.
  • سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 10:12
جلسه مشترک هیات اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات شهرستان چایپاره برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی فرماندار چایپاره جلسه مشترک هیات اجرایی و هیات نظارت کمیته اجرایی سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای شهر و روستا شهرستان چایپاره به منظور هماهنگی لازم جهت تجهیز و حسن برگزاری انتخابات در شعب اخذ رای به ریاست امینی فرماندار شهرستان و با حضور اعضای جلسه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
  • چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 12:39
جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در شهرستان چایپاره برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به ریاست امینی فرماندار شهرستان و سایر اعضاء در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
  • سه شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 12:23
بازدید فرماندار از فروشگاه ها در شهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره در راستای ارزیابی اقدام‌های قطع زنجیره کرونا از فروشگاه ها ورعایت پروتکل های بهداشتی جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا امینی فرماندار شهرستان به همراه سرپرست شبکه بهداشت ودرمان و رئیس اداره صمت شهرستان از فروشگاه ها بازدید کردند.
  • دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 14:27
بازدید فرماندار از اداره گاز و مخابرات در شهرستان چایپاره
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره در راستای ارزیابی اقدام‌های قطع زنجیره کرونا از ادارات ورعایت پروتکل های بهداشتی جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا امینی فرماندار شهرستان به همراه سرپرست شبکه بهداشت ودرمان و رئیس اداره صمت شهرستان از اداره گاز و مخابرات بازدید کردند.
  • دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 14:23