کارگروه مدیریت پسماند برگزار شد
به گزارش روابط عمومی شهرستان چایپاره کارگروه پسماند به ریاست امینی در سالن جلسات برگزار شد فرماندار شهرستان با انتقاد از وضعیت نابسامان خودروهای حمل نخاله های ساختمانی و تخلیه آن در حاشیه جاده های ارتباطی ، سیلاب ها و مسیل های منتهی به شهر خاطر نشان ساخت : قوانین مشخصی در خصوص مدیریت و ساماندهی خودروهای حمل نخاله وجود دارد و شهرداری ها موظف به مدیریت آن با هماهنگی و نظارت ادارات ذیربط از جمله حفظ محیط زیست و منابع طبیعی هستند.
  • شنبه 15 آبان 1400 ساعت 12:12
<< < 3