راهپیمایی 22 بهمن به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب از ساعت 10:30 صبح امروز 22 بهمن 97 در سه نقطه از شهرستان چایپاره برگزارشد.
راهپیمایی باشکوه 22بهمن سال97 درشهرستان چایپاره برگزارشد.
  • دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 12:15