بازدید وزیر محترم راه و شهرسازے از پروژه سه راهے شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومے فرماندارے چایپاره بمناسبت گرامیداشت هفته دولت وزیر راه وشهرسازے ،بهمراه استاندار آذربایجانغربے باحضور دکتر نجف زاده نماینده مردم خوے وچایپاره درمجلس شوراے اسلامے ،محمدے  ایروانلو فرماندار شهرستان ،امامجمعه و اعضاے شوراے تامین از پروژه سه راهے قره ضیاالدین بازدید کردند.

بنابه این گزارش در این راستا دکتر نجف زاده اهمیت ساماندهے سه راهے قره ضیاالدین که یکے از نقاط مهم حادثه خیز منطقه است تبیین و تشریح نمود وے با ارائه پیشنهاد طرح کامل براے این سه راهے خواستار بررسے مجدد و اجراے کارشناسے روند ساماندهے سه راهے شد بنا به این گزارش  مطالبات مردم درخصوص راههاے روستایے ،تسریع  درحل مشکلات فراروے  اجراے پروژه ساماندهے  جاده قره ضیاالدین حمزیان خوے و ..از سوے فرماندار و نماینده شهرستان هاے خوے و چایپاره  تشریح  و کتبا به وزیر راه و شهرسازے جهت صدور دستورات لازم  ارائه گردید.