ملاقات عمومی فرماندار چایپاره با مردم برگزارشد.

درراستای تسهیل در خدمت رسانی به مردم ملاقات عمومی فرماندار درشهرستان چایپاره بامردم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره  محمدی ایروانلو فرماندارشهرستان به صورت چهره به چهره با تمامی مراجعین ملاقات و ضمن بررسی درخواست ها و مسائل و مشکلات مطروحه دستورات واقدامات لازم جهت  رفع آن صادر نمود.

بنا به این گزارش ملاقات مردمی نماینده عالی دولت  با مردم شهرستان روزهای دوشنبه از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ برگزار میشود.