دومین جلسه کارگروه ویژه ساخت وسازهای غیر مجاز درشهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره دومین جلسه کارگروه ویژه ساخت و سازهای غیر مجاز با موضوع کنترل و نظارت دقیق بر ساخت و سازهای غیرقانونی به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان واعضای جلسه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان با تاکید بر پیشگیری از ساخت وساز غیر مجاز ؛ از تمامی دستگاه‌های اجرایی در حوزه مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز شهرستان خواست اهتمام ویژه ای در این خصوص داشته باشند.

وی درادامه گفت : ازآنجاکه ساخت‌ و سازهای غیرمجاز منجر به توسعه بی‌رویه شهر و عدم رعایت اصول فنی و شهرسازی می‌شود لذا شهرداری‌ها، دهیاری‌ها می‌بایست به‌طور قاطع از ساخت‌های غیرمجاز جلوگیری کنند.

درادامه فرماندارچایپاره پیگیری و برخورد با تخلفات ساخت‌وساز و تغییر کاربری های غیرمجاز را عملی موثر وپیشگیرانه در کاهش ساخت وساز غیر مجاز عنوان کرد و همچنین با تسریع در مراحل قانونی و هماهنگی با نهادهای قضایی خواستار اقدام لازم با متخلفین شدند.