تودیع ومعارفه رئیس صندوق توسعه وکارآفرینی امید شهرستان چایپاره

تودیع ومعارفه رئیس صندوق توسعه وکارآفرینی امید شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره ، با حضور محمدی ایروانلو فرماندارچایپاره و آخوندزاده  مدیرکل صندوق کارآفرینی امید استان آذربایجان غربی در محل فرمانداری علی عبدالله زاده  بعنوان ریس جدید صندوق کارآفرینی امید شهرستان معرفی و از خدمات فریدون حسن پور رییس قبلی با اهداء لوح سپاس تجلیل شد.