اولین جلسه شورای هماهنگی ترافیک در شهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره اولین جلسه شورای هماهنگی ترافیک با موضوع بررسی طرح های پیشنهادی ایمن سازی معابر شهری و روستایی با هدف بهسازی ترافیک به ریاست دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان واعضای جلسه درسالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بنا به این گزارش دکتر محمدی ایروانلو فرماندارشهرستان بر ضرورت اجرا و تحقق مصوبات شورای ترافیک در جهت رفع موانع ترافیک معابر پر تردد این شهرستان تاکید کرد.

ایشان در ادامه با بیان اینکه تحقق مصوبات این شورا باید برای افزایش ضریب ایمنی و تسهیل در رفت و آمد اجرایی شود ودرادامه اهتمام دستگاه های ذی ربط را برای رفع مشکلات ترافیکی خواستار شد.

ایشان در بخش دیگری از سخنان خودگفت: وجود طرح های غیر استاندارد علاوه بر اینکه احتمال بروز سوانح ترافیکی را افزایش می دهد ؛ نارضایتی مردم را هم در پی خواهد داشت.

وی همچنین درادامه گفت : کاهش بار ترافیکی خیابانهای اصلی ، بلوارها، و ساماندهی میادین شهر از اولویتهای کاری شورای ترافیک شهرستان می باشد  تا در صورت تایید و تامین اعتبار عملیات اجرایی این طرح ها آغاز گردد.