جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا به ریاست امینی و مسولین شهرستان برگزار شد.

امینی فرماندار شهرستان پیرو جلسات پیشین ضمن ارائه گزارشات اعضای جلسه در حوزه مدیریت بحران کرونا در بازه کنترل هوشمند سازی پروتکل ها و آموزش مدیران و واحد صنفی و نصب کد کیو آر تاکید کردن اطلاع رسانی اصناف و اداره صمت به واحد های صنفی جهت اخذ کد کیو آر و ثبت در سامانه امید الزامیست.

وی در ادامه تاکید کردن هر گونه مراسم اعم از هفته،چهلم ،سالگرد در پنجشنبه ها ممنوع میباشد و فقط مراسم خاکسپاری با حضور حداکثری پنجاه نفری برگزار گردد و همچنین از شهرداری و نیروی انتظامی خواست قبل از شروع مراسم خاکسپاری در گلزار شهدا حضور داشته باشند

در ادامه امینی افزودند: اصناف به تمام چاپ خانه ها اعلام کنند هیچگونه حق درج تاریخ و زمان بر روی آگهی ترحیم هارا ندارند و همچنین تمامی کانال های مجازی نیز درج زمان تشییع و خاکسپاری متوفیان در آگهی ها و کانال های تلگرامی و سایر کانال ها را ندارند و در صورت تخلف به پلیس فتای شهرستان ارجاع میشوند تا از طریق مراجع قضایی به تخلف آنهارسیدگی گردد.

در ادامه فرماندار شهرستان از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار اطلاع رسانی شهروندان در حوزه رعایت پروتکل های هوشمند و همچنین نظارت بر کانال های مجازی جهت رعایت مصوبه ستاد ملی کرونا شهرستان شد