اولین جلسه کارگروه ویژه ساخت وساز های غیر مجاز در شهرستان چایپاره در سال جاری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره اولین جلسه کارگروه ویژه ساخت وساز های غیر مجاز در سال 1399 به ریاست دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان و باحضور دادستان و اعضای جلسه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بنا به این گزارش دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان بر مشارکت و عزم جدی همه دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز تأکیدو خواستار مشارکت جدی نهادها و دستگاه‌های دخیل در این حوزه و همچنین پیشگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز در حوزه مسئولیت خودشدند.

دکتر محمدی درادامه به تغییر کاربری در زمین های اطراف شهرستان به خاطر ارزش افزوده و منافع چشمگیر آن اشاره کردوگفت : جلوگیری از این ساخت و سازها، فرصت از سودجویان می گیردو همه دستگاهها بایدبر اساس شرح وظایف وتکالیف تعیین شده ورودکرده واجازه ندهند کار به صدور حکم وتخریب یا قلع و قمع بکشد.

ایشان همچنین بر هماهنگی کامل دستگاه‌های مسئول با مراجع قضایی، پیگیری جدی احکام تخریب و برچیدن ساخت‌وسازهای غیرمجاز؛ گزارش تخلفات ساخت‌وساز در محدوده روستاها توسط بخشداران وتشکیل پرونده وارجاع به کمیسیون ماده ۹۹ تأکید کرد.

 درادامه دادستان عمومی وانقلاب شهرستان گفت باید طبق قانون و مقررات درموردساخت وسازهای غیر مجاز در منابع طبیعی و ملی اقدام شود دادستانی به عنوان مدعی‌العموم در جهت احقاق حقوق عامه هیچ بهانه‌ای را قبول نمی‌کند و با متخلفان برخورد قانونی را انجام می‌دهد.

وی در ادامه گفت: احکام صادره از دادگاه‌ها باید اجرا شودو اگر کمبودی از نظر تأمین امکانات لازم بود باید همه نهادها در راستای حل آن باهم همکاری داشته باشند.