چهل یکمین جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان چایپاره برگزار شد.

بنا به این گزارش امینی فرماندارشهرستان چایپاره گفت : با توجه به درپیش بودن انتخابات و روند سیر نزولی ابتلا به ویروس کرونا در شهرستان بررعایت بیش ازپیش پروتکل‌های بهداشتی تاکید کرد.

وی گفت : تجمعات تبلیغات انتخاباتی باید با رعایت توصیه های بهداشتی در فضای باز با یک سوم ظرفیت محل صورت گیرد. ضمن اینکه تیمی متشکل از نمایندگان انتظامی، بهداشت و فرمانداری بر نحوه رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی بر ستادهای انتخاباتی نظارت داشته و در صورت عدم رعایت برابر ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه سلامت مردم، هدف اصلی و خط قرمز ما در شرایط کنونی است از مردم خواست با پرهیز ازعادی انگاری و با رعایت پروتکل های بهداشتی ضمن کاهش آسیب های ناشی از شیوع بیماری کرونا جهت جلوگیری از از حجم کار کادر درمان و جلوگیری ازشیوع پیک بعدی در این شرایط بکاهند.

رئیس ستاد پیشگیری و مبارزه باکرونای شهرستان در ادامه اقدامات لازم متناسب با شرایط شیوع کرونا و ضرروت های مرتبط با عرصه تبلیغات و اطلاع رسانی انتخابات برای تحقق مشارکت حداکثری را خواستار شدند و افزودند که پروتکل های بهداشتی به طور کامل در پای صندوق های رای رعایت خواهد شد نمایندگان بهداشت بر انتخابات به طور کامل نظارت خواهند داشت.