محمدی ایروانلو، مهمترین آسیب اجتماعی جامعه فعلی ما مشکلات جوانان کشور است.

ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان چایپاره برگزارشد.

ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان چایپاره برگزارشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری چایپاره، سومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان چایپاره به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار، امام جمعه ، حسنی معاون فرهنگی امورجوانان اداره ورزش و جوانان استان و اعضای ستاد در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو ضمن خیرمقدم از حضور حسنی معاون فرهنگی امورجوانان اداره ورزش و جوانان  استان و هئیت همراه گفت، نسل جوان از منظرپتانسیل و ظرفیتها برای نظام جمهوری اسلامی یک نکته قوت به حساب می آید لذا ضروری است در جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان نسبت به حل مشکلات فراروی جوانان تصمیمات اثرگذار اتخاذ گردد.

فرماندار چایپاره در ادامه گفت، مهمترین آسیب اجتماعی جامعه فعلی مشکلات جوانان کشور است و اگر سریعتر برنامه ریزی درجهت حل مشکلات این نسل انجام نگیرد ممکن است برای کشور به تهدید تبدیل شود لذا نباید بگذاریم این ظرفیتی که در توسعه پایدار کشور نقش بسزائی دارد تبدیل به تهدید شود وی گفت اداره ورزش و جوانان در این بین نقش اساسی را دارد تا با ارائه برنامه ها و راهکارههای مناسب در حوزه جوانان  وارد عمل شود.

نماینده عالی دولت درشهرستان گفت یکی از مهترین دغدغه ها وچالش های خانواده ها اشتغال فرزندانشان می باشد که باوجود پتانسیل های خوب در کشور برای آن تدبیری  اندیشیده نشده است و این در شان نظام جمهوری اسلامی ایران نیست وی در ادامه گفت تصمیم سازی وسیاست گذاری در مورد حل چالش های فراروی جوانان نیازمند همکاری تمامی دستگاههای مربوطه می باشد.