سومین جلسه شورای هماهنگی ترافیک در شهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره سومین جلسه شورای هماهنگی ترافیک باموضوع بررسی طرح های ایمن سازی معابر شهری وروستایی باهدف بهسازی ترافیک به ریاست محمدی ایروانلو فرماندارشهرستان واعضای جلسه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان گفت : اهمیت بررسی موضوع ترافیک در جوامع امروزی به گونه ای است که با افزایش جمعیت نیاز به استفاده از وسایل نقلیه در عرصه های مختلف زندگی انسان در حال افزایش است و توجه به این مسأله درعصر جدید از طریق فرهنگ سازی است که یکی از راه حلهای اصلی برای ساماندهی معضلات ترافیکی بشمار می رود.

وی درادامه ضمن قدر دانی از خدمات نیروی انتظامی بر حضور ماموران راهنمایی و رانندگی در برخی مناطق شهر که موجب بروز ترافیک شدید در این مناطق میشود تاکیدوخواستار حضور بیشتر و موثرتر پلیس راهور در نقاط حادثه خیز شهر برای بهبود ترافیک شهری شد.