دستور فرماندار شهرستان چایپاره برای توقف فوری تجمعات ورزشی در روستای بادکی

دستور فرماندار شهرستان چایپاره برای توقف فوری تجمعات ورزشی در روستای بادکی
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره در ادامه بازدیدهای میدانی دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان چایپاره از روند اجرای تصمیمات وسیاست های پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در شهرستان مشاهده گردیددر روستای بادکی تجمعات ورزشی(والیبال)وجوددارد

بنا به این گزارش با توجه ممنوعیت تجمع ها برای پیشگیری ازشیوع ویروس کرونا وپرهیز از هرگونه تجمع در مکانهای مختلف  که نقش مهمی در کاهش وکنترل این بیماری دارد با دستور فرماندار چایپاره امروز تور و میله های والیبال توسط دهیار جمع آوری گردیدومقررشد تا نسبت به نظارت روزانه بر ممنوعیت تجمع مردم در مراکز تفریحی و ورزشی از سوی بخشدار مرکزی اهتمام ویژه ای صورت گیرد