دیدارشورای اداری شهرستان چایپاره با امام جمعه ه گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره محمدی ایروانلوفرماندار به همراه شورای اداری شهرستان باحجت الاسلام والمسلمین جمشیدی دیدارواز رهنمودهای ایشان بهره مند

بنا به این گزارش محمدی ایروانلو فرماندارضمن گرامیداشت یادوخاطره شهیدان رجایی و باهنروتبریک هفته دولت وروزکارمند گفت ما به عنوان خدمتگذاران به مردم درجهت احقاق حق وحقوق آنها ودرراستای سیاست های دولت عمل می کنیم وی بااشاره به مسائل ومشکلات زیادامروزافزود امیدواریم باایجاد فضای همدلی وهمفکری وهمکاری بیشترهمه دستگاههای اجرایی در سطح شهرستان دامنه فعالیت ها ورونق در تمام بخش ها شتاب گیرد.

درادامه حجت الاسلام والمسلمین جمشیدی امام جمعه شهرستان گفت :وحدت بین مردم ومسولان ازمولفه های قدرت وبعنوان یکی ازعناصر وعوامل اقتدارملی بشمارمی رود.و وحدت بین مسولان ومردم ازنیازهای اصلی وضروری جامعه امروزاست زیرابدون اتحاد هیچ مشکلی حل نخواهدشد و اختلاف سلیقه نباید اتحادبین مسولان را دچار خدشه کند وباید درکناراختلافات باهمدلی کارهارا انجام دهند.