پنجاه و هفتمین جلسه ستادپیشگیری و مبارزه با کرونا برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره پنجاه و هفتمین جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا به ریاست امینی فرماندار و مسولین شهرستان برگزار شد.

امینی فرماندار شهرستان با اشاره به وضعیت زرد شهرستان، افزودند دستگاه های اجرایی باید بصورت جدی وظایفی که برعهده خود دارند را اجرایی و اقدامات لازم انجام دهند.

 امینی در ادامه از شبکه بهداشت و درمان خواست به مساعدت شوراها و دهیاران به تزریق واکسن کسانی که یک دوز واکسن زده و از دوز اول آنها چند ماه میگذرد به دریافت دوز دوم ترغیب شوند. همچنین ظرف یک هفته تمامی ادارات اسامی تمامی کارکنانی که به تزریق واکسینه اقدام نموده اند را به شبکه بهداشت اعلام و ارسال نمایند وی همچنین عنوان داشت تمامی کارکنان میبایست کارت واکسن خودشون را در اتاق خود نصب کنند.

فرماندار شهرستان در ادامه گفت مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مقدمات و بستر لازم را برای دو شیفته کردن تمامی مدارس ابتدایی تا پایه سوم ابتدایی و تقسیم بندی زمان حضور دانش آموزان فراهم نماید. در ادامه جلسه و پس از بحث و بررسی، تصمیمات لازم اتخاذ گردید.