اعمال محدودیت و انسداد تمامی خروجی های شهرستان از اولین ساعات روز سیزدهم فروردین

اعمال محدودیت و انسداد تمامی خروجی های شهرستان از اولین ساعات روز سیزدهم فروردین
بنا به گزارش روابط عمومی فرمانداری، بنا به دستور فرماندار شهرستان و در راستای سیاست های ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا، مقرر گردید علاوه بر ممنوعیت ورود افراد غیر بومی به شهرستان(فاصله گذاری اجتماعی)، تمامی خروجی های شهرستان توسط نیروی محترم انتظامی با همکاری و مساعدت ناحیه مقاومت بسیج شهرستان برای روز سیزدهم فروردین محدود و مسدود خواهد گردید.

دبیرخانه ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان چایپاره