با حکم استاندار آذربایجان غربی, جعفر ذوالفقارى مدیرکل دفتر برنامه ریزى، بودجه و تحول ادارى استانداری آذربایجان غربی منصوب شد

محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، جعفر ذوالفقارى را به عنوان مدیرکل دفتر برنامه ریزى، بودجه و تحول ادارى استانداری آذربایجان غربی منصوب کرد.

در حکم صادره آمده است: جناب آقاى جعفر ذوالفقارى نظر به تعهد و سوابق خدمتی و تجربیات جنابعالى و به موجب این حکم به سمت مدیرکل دفتر برنامه ریزى، بودجه و تحول ادارى استانداری آذربایجان غربی منصوب می شوید . امید است با استعانت از خداوند متعال و با در نظر گرفتن منویات مقام معظم رهبری و استفاده بهینه از تمامی ظرفیت ها در تحقق اهداف دولت مردمی و اهتمام به عدالت محوری ، روحیه انقلابی ، مردم داری ، پاکدستی ، فساد ستیزی و قانون مداری در انجام وظایف دفتر فوق ، موفق و موید باشید .

در کارنامه کارى ایشان آمده است; مدیر جمعیت هلال احمر مهاباد، معاون استاندار و فرماندار ویژه مهاباد، مشاور استاندار و مدیر کل مدیریت بحران استان، قائم مقام رئیس سازمان و مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان، کارشناس اداره کل تحول و برنامه ریزی استانداری آذربایجان غربی