جلسه تعیین معتمدین هیات اجرایی انتخابات شهرستان چایپاره برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره با عنایت به شروع رسمی برگزاری انتخابات در ستادهای انتخاباتی استانها جلسه تعیین معتمدین هیات اجرایی ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر به ریاست امینی سرپرست فرمانداری شهرستان بادعوت از معتمدین اقشار مختلف مردم شهرستان تشکیل شد.

دراین جلسه بعداز رای گیری آقایان : 1- نادر بیرام زاده 2- میر جمال حسینی  3- هادی کریمی 4- ابراهیم مهدی زاده 5- سلطانعلی شیخ زاده 6- بهروز ارشادی پور 7- روح الله میرزا زاده 8-رحمان اسلامی به عنوان عضو اصلی

و آقایان:1- مقصود اصغر زاده  2- حسین میرزاخانی 3-احد حسین زاده 4- یوسف مهدی نژاد بعنوان اعضای علی البدل جهت تشکیل هیات اجرایی تعیین گردیدند.

لازم به ذکر است انتخاب اعضای هیات اجرایی انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز بصورت همزمان برگزار و آقای مقصود اصغرزاده بعنوان نفر نهم عضو اصلی و آقای ابراهیم حبیب زاده بعنوان نفر پنجم عضو علی البدل انتخاب گردیدند.