اولین جلسه کمیته فن آوری اطلاعات انتخابات شهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره اولین جلسه کمیته فناوری اطلاعات انتخابات شهرستان چایپاره به ریاست امینی سرپرست فرمانداری شهرستان  درسالن جلسات فرمانداری برگزارشد.                                                                                             

بنا به این گزارش امینی سرپرست فرمانداری شهرستان با اشاره به ماده ۱۱ قانون برگزاری انتخابات خواستار استفاده از ظرفیت ها وتوان ادارات وسایر دستگاههای دولتی در راستای برگزاری هرچه باشکوهتر انتخابات گردید وهمچنین تنظیم آموزش اعضای شعب ؛کاربران رایانه ؛ انجام مکاتبات با ادارات ؛ پیرامون درخواست نیرو وتهیه ملزومات سخت افزاری ازجمله تاکیدات سرپرست فرمانداری شهرستان در این جلسه بود.

بنا به این گزارش در این جلسه آخرین وضعیت زیرساخت های ارتباطات و فناوری اطلاعات و الزامات لازم در آستانه برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرو روستا مورد بررسی قرار گرفت.