جلسه شورای ترافیک شهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره جلسه شورای ترافیک باهدف بررسی مسائل و مشکلات حوزه ترافیکی وحمل ونقل جاده ای وارائه راهکارهای لازم و اجرایی بصورت ویدیو کنفرانس استانی به ریاست امینی سرپرست فرمانداری شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بنا به این گزارش امینی سرپرست فرمانداری شهرستان گفت : طرح های پیشنهادی در این شورا  باید در راستای رفع مشکلات و رفاه شهروندان بوده و ضمانت اجرایی داشته باشند و انتظار میرود مصوبات جلسه شورای ترافیک علمی و کارشناسی شده باشد تا مسائل و مشکلات شهرستان و علی الخصوص جاده های ارتباطی شهرستان مرتفع گردد .