تفاهم نامه همکاری مابین فرمانداری چاایپاره و بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور در شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره در جلسه تخصصی که طی آن تفاهم نامه ای مابین فرمانداری شهرستان چایپاره وبنیاد توسعه وعمران موقوفات کشور به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان و مدیر بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور و سایر اعضاء در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد که برخی ظرفیت ها وپتانسیلهای سرمایه گذاری در شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مواردی به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت : 

                                                                                                                                                        1 - باتوجه به وجود پروژه ناتمام مجتمع آبزی پروری سد آغ چای در شهرستان و ظرفیت قانونی ماده 27 قانون الحاق 2 پروژه ناتمام مجتمع آبزی پروری سد آغ چای در شهرستان و ظرفیت قانونی ماده 27 قانون الحاق 2 ، مقرر گردید بنیاد نسبت به ارائه طرح پیشنهادی و روش مشارکتی به کارگروه مسثقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجانغربی و فرمانداری چایپاره در عرض یک ماه آینده اقدام نماید.                                                                              

2-باعنایت به ظرفیت بنیاد در راستای اجرای پروژه های کشاورزی و صنایع تبدیلی  دو تکمیلی وبا توجه به بازدبد میدانی از طرح های اجرای سامانه های نوین آبیاری در زمین های کشاورزی موسوم به نازک دو (روستاهای کامل آباد ، دامداما و شیرین بلاغ  ) به مساحت حدود دو هزار و پانصد هکتار و با امعان نظر به وجود اراضی مشابه و مجاور با مساحتی بالغ بر پنج هزار هکتار در حوزه سرزمینی شهرستان پلدشت ، مقرر گردید فرمانداری هماهنگی لازم جهت همکاری  و مشارکت کشاورزان بومی منطقه با بنیاد رافراهم نماید.