سومین جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار شهرستان چایپاره به ریاست محمدی ایروانلو و با حضور دیگر اعضاء کارگروه ستاد تنظیم بازار در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری  چایپاره محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ، در این جلسه گرانی در بازار را نتیجه کمبود و تحریم ها دانست وهمچنین گرانفروشی را نتیجه زیاده خواهی و بی انصافی در جامعه و فقدان نظارت عنوان کرد.

وی درادامه گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود ونوسانات قیمت بازار باید درتهیه و توزیع مایحتاج عمومی مردم  دقت بیشتری توسط اعضاء کارگروه تنظیم بازار صورت پذیرد .

◽️فرماندار چایپاره با تأکید برتشدید نظارت وبازرسی های دقیق بر بازار و رصد قیمت ها به صورت مستمر گفت: برای حفظ حقوق مصرف کنندگان و ممانعت از افزایش غیرقانونی قیمت ها  توسط برخی افراد فرصت طلب  باید کنترل و نظارت مستمر بر قیمت ها وجود داشته باشد و با متخلفان مطابق قانون برخورد شود.

در ادامه جلسه رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت نیز ضمن ارائه  گزارش  از وضعیت قیمت بازار از روند جذب و توزیع اقلام اساسی خبر داد و گفت : هماهنگی های لازم در خصوص جذب و توزیع اقلام تنظیم بازار ازجمله شکر صورت گرفته که بزودی اعلام و توزیع خواهد شد.