شدید سیاست تعطیلی بازار با تشکیل اکیپ ویژه بازرسی و انجام فرایند بازرسی از روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۱/۱۱، با محوریت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف و با همکاری اماکن شهرستان جهت اعمال قانون برای واحدهای صن

شدید سیاست تعطیلی بازار با تشکیل اکیپ ویژه بازرسی و انجام فرایند بازرسی از روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۱/۱۱، با محوریت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف و با همکاری اماکن شهرستان جهت اعمال قانون برای واحدهای صن
بنا به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره پیرو در دستور کار قرار گرفتن پلمپ ۲۲ واحد صنفی، به دلیل عدم توجه به ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با کرونا و اطلاعیه اتاق اصناف در خصوص تعطیلی واحدهای صنفی مشمول طرح پیشگیری از کرونا، امروز طبق مصوبات چهارمین جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان، مقرر گردید

بنا به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره  پیرو در دستور کار قرار گرفتن پلمپ ۲۲ واحد صنفی، به دلیل عدم توجه به ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با کرونا و اطلاعیه اتاق اصناف در خصوص تعطیلی واحدهای صنفی مشمول طرح پیشگیری از کرونا، امروز طبق مصوبات چهارمین جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان، مقرر گردید صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اماکن شهرستان با تشکیل اکیپ ویژه بارزسی و انجام فرایند بازرسی از روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۱/۱۱، آندسته از مغازه هایی را که بر خلاف ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با کرونا و اطلاعیه اتاق اصناف اقدام به تعطیلی مغازه های خود نکرده اند، برابر مقررات مربوطه اعمال قانون نموده و تشدید سیاست تعطیلی بازار را در دستور کار خود قرار دهند.

دبیرخانه ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان چایپاره