جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان چایپاره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره جلسه کمیته برنامه ریزی و توسعه به ریاست امینی سرپرست فرمانداری شهرستان و با حضور اعضای جلسه درسالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بنا به این گزارش امینی سرپرست فرمانداری شهرستان گفت: جلسات کمیته برنامه ریزی در روند توسعه و پیشرفت شهرستان تاثیر بسزایی دارد. ومدیران دستگاههای اجرایی طرح های نیمه تمام را با جدیت تمام اجرا نموده و برای تخصیص بموقع اعتبارات با  ارتباط مستمر و مداوم از مدیران کل، پیگیر اعتبارات پروژه های حوزه مربوطه باشند.

وی در ادامه عنوان داشت: اعتبارات باید بصورت هدفمند و کارشناسی شده به سمتی گسیل شود که بیشترین بهره وری را شاهد باشیم و بتوانیم در راستای خدمت رسانی و تحقق برنامه های مورد نظر در راستای توسعه و آبادانی شهرستان گام های موثر و مثبتی برداریم.

درادامه تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان گزارشی از روند پروژه‌های اعتبارات اختصاص یافته گزارشی دادند.