بازدیدفرماندار از روند اجرای لایروبی در مسیلهای شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان بهمراه رئیس منابع آب شهرستان از روند اجرای لایروبی و اقدامات انجام گرفته در مسیل ها و نقاط سیل خیز از جمله مسیل سلوکلو و آغ چای برای مقابله با خطر احتمالی سیل بازدید نمود.