جلسه تعیین معتمدین هیات اجرایی انتخابات بخش مرکزی شهرستان چایپاره برگزار گردید.

  به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی شهرستان چایپاره روز جمعه مورخه 1399/12/22 راس ساعت 16 بعد از ظهر جلسه معتمدین هیات اجرایی ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به ریاست دانیالی بخشدار بخش مرکزی و با حضور اعضای اداری و هیات نظارت بر انتخابات بخش و با دعوت از معتمدین روستاهای بخش مرکزی در سالن جلسات فرمانداری شهرستان برگزار گردید.

   در پایان جلسه بعد از رای گیری اعضای اصلی :

  1- آقای رضا طالبی با 22 رای

2- آقای سیف اله خدابخش با 20 رای

3- آقای مکائیل قاسمی با 20 رای

4- آقای علیرضا رنجبر با 19 رای

5- خانم لیلا اوجاقی با 17 رای

6- آقای هادی حسن نژاد با 13 رای

7- آقای مهدی قصابی چورسی با 13 رای

  همچنین اعضای علی البدل بشرح ذیل :

1- پاشا علی نژاد با 12 رای

2- آقای علی پورحسین چورسی با 10 رای

3- سید عباس موسوی با 8 رای

4- حمزه جعفرپور خانقاهی با 7 رای

5- آقای میرسجاد شفیعی با 6 رای

انتخاب شدند.