تشکر و قدر دانی فرماندار چایپاره از مردم

تشکر و قدر دانی فرماندار چایپاره از مردم
به گزارش روابط عمومی فرمانداری دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان چایپاره در پیامی از همکاری و مشارکت مردم در برنامه های پیشگیری از شیوع کرونا خصوصا در روز سیزده بدر تشکر و قدردانی کرد .

در این پیام آمده است:

در سیزده بدر سال  99  نماد عینی اوج شور اجتماعی و ترجیح منافع عمومی و سلامت شهروندان در کنش گری اجتماعی مردم آگاه و هوشمند چایپاره تبلور عینی یافت وشهروندان عزیز چایپاره ای با مشارکت در خانه ماندن و عدم حضور در طبیعت تشعشع بلوغ اجتماعی خود را در پیشبرد برنامه های راهبردی «شکست کرونا » به عینه نشان دادند. براین اساس اینجانب خادم مردم درشهرستان چایپاره برخود لازم می دانم ازهمکاری شهروندان از سیاست ها و رویکردهای پیشگیری از شیوع کرونا شهرستان خصوصا در طرح فاصله گذاری اجتماعی و روز سیزده بدر صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم . قطعابا عنایت خداوند متعال و تلاش های سیاست گذاران و مشارکت های آگاهانه مردم انشاالله به زودی شاهد مهار و شکست ویروس منحوس کرونا در کشور خواهیم بود.

علی محمدی ایروانلو

فرماندارشهرستان چایپاره