بازدید فرماندار از روند عملیات اجرای مجتمع آبدرمانی و استخر درشهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان به همراه شهردار از روند عملیات اجرای مجتمع آبدرمانی و استخر درشهرستان چایپاره بازدید کردند.

بنابه این گزارش هماهنگی های لازم توسط فرماندار برای تسریع در روند اجرایی پروژه که با مشارکت بخش خصوصی شهرداری در حال اجرا می باشد بعمل آمد.