مراسم تجلیل از معلمان منتخب درشهرستان چایپاره برگزارشد.

به گزارش روابط عمومے فرماندارے چایپاره بمنانسبت گرامیداشت هفته معلم مراسم تجلیل از معلمین منتخب به ریاست دکتر محمدے ایروانلو فرماندار شهرستان وباحضور معلمان نمونه در سالن جلسات فرماندارے برگزار شد.

بنابه این گزارش دکتر محمدے ایروانلو باگرامیداشت هفته معلم و تشکر از مدیریت آموزش و پرورش و مجموعه همکاران این نهاد مهم بخاطر استفاده از همه ظرفیت هاے شهرستان در راستاے پیشبرد اهداف آموزش و پرورش

بااشاره به اهمیت نقش و جایگاه معلمان ،گفت :بے شڪ  رشدو ترقے و توسعه هر جامعه اے در گرو توجه ویژه به آموزش و پرورش است لذا برنامه ریزے هاے مختلف باید حول محور تعلیم و تربیت و متولیان آن که همانا معلمان هستند ،صورت گیرد .

ایشان همچنین درادامه گفت:دستگاه تعلیم و تربیت عامل رشد و تعالے زیرساخت‌هاے جامعه بشرے است.وبه تعبیرے می‌تواند کلید توسعه همه‌جانبه یڪ کشور باشد و بی‌شڪ عناصر مختلفے در موفقیت این دستگاه و دست‌یابے به این اهداف نقش دارند که معلمان مهمترین رکن این دستگاه و مهمترین عامل رشد فرزندان ما هستند.

ایشان در بخش دیگرے از سخنان خود بااشاره به مشکلات معیشتے ورفاهے معلمان گفت :یڪی از اهم برنامه ریزے   دولتمردان ومسوولان آموزش و پرورش  باید در گشایش معیشتے این قشر زحمت کش  قرارگیرد وے گفت معلمان هیچ گاه مشکلات و کمبودهاے مادے خویش را به پاے دانش‌آموزان ننوشته‌اند و در انجام رسالت خویش و ایفاے کامل حقوق آموزشے و تربیتے نسل آینده فروگذار نمی‌کنند.

درادامه بااهداے لوح تقدیر از معلمان منتخب شهرستان تجلیل بعمل آمد.