بازدید میدانی بخشدار بخش مرکزی به همراه رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای و دهیار روستا از نقاط آسیب دیده روستای شوریک در پی جاری شدن سیلاب در این روستا

 

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی دانیالی بخشدار بخش مرکزی بهمراه رئییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای از نقاط آسیب دیده روستای شوریک در پی جاری شدن سیل بازدید کردند.