ششمین جلسه ستادپیشگیری ومبارزه باویروس کرونا (هفتمین جلسه درحوزه پیشگیری ومبارزه با کرونا -سومین جلسه کمیته سالم سازی محیطی )در شهرستان چایپاره برگزارشد.

ششمین جلسه ستادپیشگیری ومبارزه باویروس کرونا  (هفتمین جلسه درحوزه پیشگیری ومبارزه با کرونا -سومین جلسه کمیته سالم سازی محیطی )در شهرستان چایپاره برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره ششمین جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا (هفتمین جلسه درحوزه پیشگیری ومبارزه باکرونا-سومین جلسه کمیته سالم سازی برنامه ریزی ؛ هماهنگی و نحوه اجرای طرح فاصله گذاری هوشمنددر بازار وآسیب شناسی عملکرد تیم مداخلات سالم سازی محیطی ) به ریاست دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان و با حضور دادستان و اعضای جلسه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد

بنا به این گزارش دکتر محمدی ایروانلو فرماندارشهرستان ضمن تقدیر از عملکرد ستاد پیشگیری ازشیوع بیماری کرونا و زحمات کادر پزشکی و دستگاههای اجرایی و همکاری اصناف  شهرستان در پیشگیری ومبارزه با ویروس کرنا گفت : درراستای اجرای دستورالعمل‌های فاصله گذاری هوشمند اجتماعی در شهرستان اکیب بازرسی  با همکاری ادارات صمت، شبکه بهداشت، اتاق اصناف و نیروی انتظامی  نظارت لازم را بر عملکرد واحدهای صنفی برابرپروتکل های  تعریف شده خواهندداشت

وی همچنین همکاری اصناف در کاهش شمار مبتلایان به ویروس کرونا را در شهرستان غیر قابل انکار دانست گفت: رعایت پروتکل های بهداشتی اصناف و تاثیر آن بر عملکرد سایر بخش ها نقش تعیین کننده ای در کنترل وپیشگیری ازگسترش این بیماری داشته است.

ایشان دربخش دیگری از سخنان خود گفت : این اکیب بازرسی  با هدف نظارت بر بازار شهرستان و اجرای دستورالعمل های بهداشتی توسط اصنافی که اجازه فعالیت به آنها داده شده تشکیل شده و به صورت مستمر بازار شهرستان را پایش می‌کنند.

وی درادامه گفت: اصنافی که دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت نکنند پلمپ و پرونده آنها به مراجع قضایی ارجاع داده خواهد شد.

درادامه دادستان شهرستان بااشاره به  اقدامات قوه قضائیه در رابطه با پیشگیری و مبارزه ویروس کرونا درشهرستان گفت:  باتکیه بر ظرفیت قانونی و ضمانت اجرای دستورالعملهای مربوطه و اهمیت رعایت پروتکل های بهداشتی میبایست نظارت دقیق توسط دستگاه هایی اجرایی ذیربط برای اجرایی نمودن آنها راخواستار شد.