مراسم تجلیل از قهرمان و افتخار آفرین رشته پرورش اندام‌ شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره امینی فرماندارشهرستان چایپاره در جلسه ای با حضور جمعی از مسئولین شهرستان ازآقای عباس موسی نژاد قهرمان و مدال آور رشته پرورش اندام درمسابقات جهانی رومانی درمحل فرمانداری تجلیل بعمل امد.

در ادامه مراسم رئیس شورای اسلامی شهر ، شهردار و اعضای شورای شهر حمایت خود را از ورزش و ورزشکاران شهرستان اعلام کردند و از قهرمان شهرستان با اهدای لوح یادبود تقدیر بعمل آمد