اجرای طرح ماسک زدن به صورت تندیس سرباز شهرستان با حضور فرماندار

بنا به گزارش روابط عمومی فرمانداری، طرح ماسک زدن به صورت  تندیس سرباز(میدان سرباز) شهرستان با هدف ایجاد تلنگر و جو روانی اجتماعی و در راستای سیاست های ترویج فرهنگ سازی زدن ماسک بین عموم مردم؛ با محوریت دفتر امور اجتماعی فرمانداری و با حضور فرماندار، برخی مسئولین شهرستانی و همکاری برخی دستگاه های شهرستان برگزار گردید.

در این طرح دستگاه های محترم نیروی انتظامی، راهور، معاونت شبکه بهداشت، شهرداری، اداره برق و تیم رسانه ای چایپارا دات آی آر همراه و یاری گر طرح بوده اند که بدین وسیله از زحمات آنها کمال تشکر به عمل می آید.