دیدار فرماندار روسای اتحادیه های صنفی و ریاست اتاق اصناف شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره همزمان با گرامیداشت روز ملی اصناف دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان همزمان با گرامیداشت روز ملی اصناف  ضمن حضور در اتاق اصناف و دیدار با رئیس و هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان، این روز را تبریک و از زحمات این مجموعه قدردانی نمودند.

درادامه از زحمات روسای اتحادیه های صنفی و کمپین مردمی پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان بااهداء لوح تقدیر تجلیل بعمل آمد.