همزمان با سومین روز از دهه فجر تولیدی پکیج تصفیه خانه فاضلاب در شهرستان چایپاره افتتاح شد.

به گزارش روابط فرمانداری چایپاره ، همزمان با سومین روز از دهه مبارک فجر طرح تولیدی پکیج تصفیه خانه فاضلاب در شهرستان چایپاره با اعتباری بالغ بر 700 میلیون تومان و با اشتغالزایی 10نفر مستقیم و 20 نفر غیر مستقیم که توسط بخش خصوصی راه اندازی شده است افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت . گقتنی است که ین واحد تنها واحد تولیدی از نوع خود در شمال غرب کشور می باشد.