بازدید فرماندار و هیئت همراه از پایش میدانی اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در شهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره در دوازدهمین روز از فروردین دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان بهمراه معاون ، بخشداران بخش مرکزی و حاجیلار و جانشین نیروی انتطامی  از پایش میدانی اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی درراستای قطع زنجیره ویروس کرونا در چهار ورودی شهرستان بازدید کردند.