جلسه هم اندیشی و بررسی روند تخصیص آب کشاورزی درشهرستان چایپاره

به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره بنا به درخواست قرارگاه پیشرفت وآبادانی سپاه شهداء جلسه بررسی روند تخصیص آب کشاورزی به مناطقی از اراضی زراعی شهرستان به ریاست محمدی ایروانلو فرماندارشهرستان وباحضور معاون قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه شهداء وسایر اعضای جلسه برگزار وتصمیمات و هماهنگی های لازم دراین خصوص اتخاذ گردید