محمدی ایروانلو فرماندارچایپاره در جلسه شورای ترافیک،مسئولیت پذیری شهروندان در خصوص حقوق شهروندی خیلی مهم است و مردم باید با فرهنگ سازی و قبول مسئولیت در خصوص حقوق شهروندی به این امر برسند.

جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان چایپاره برگزارشد.

جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان چایپاره برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری چایپاره، آخرین جلسه شورای هماهنگی چایپاره درسال97 به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار واعضای شورای هماهنگی در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.

بنا به این گزارش محمدی ایروانلوبه بحث مکان یابی هفته بازار شهرستان اشاره وگفت، بحث هفته بازار یک موضوعی است که ریشه چندین ساله دارد و در واقع بعنوان یک فرهنگ برای خرید ارزان و به روز در این شهرستان تبدیل شده است  و بیشتر اقشار کم درآمد شهرستان مایحتاج ضروری خود را ازاین بازار تهیه می کنند لذا ضروری است مکان مناسب برای جایجایی هفته بازار پیشنهاد گردد مردم با مشکل مواجه نگردند.

فرماندار چایپاره در ادامه به موضوع سد معبر در سطح شهر قره ضیاءالدین اشاره وگفت، متاسفانه شهرداری برنامه مدونی برای اکیپ سد معبر ندارد ونیازمند یک برنامه ریزی مناسب است لذا با توجه به اینکه به ایام پایانی سال نزدیک می شویم ومردم برای خرید در سطح بازارحضور پیدا می کنند وبحث حقوق شهروندی هم مطرح است شهرداری باید مسئله سد معبررا بابرنامه ریزی اصولی مدیریت کند.

نماینده عالی دولت در شهرستان به بحث ترافیک در سطح شهر اشاره وگفت، مسئولیت پذیری شهروندان در  خصوص حقوق شهروندی خیلی مهم است و مردم باید با فرهنگ سازی و قبول مسئولیت در خصوص حقوق دیگرشهروندان به این امر برسندتا مشکلات حل گردد و راهنمایی و رانندگی هم با کسانی که در بحث ترافیک قانون شکنی می کنند برخورد کند. وی در پایان افزود ازشهروندان شهرستان انتظار می رود پیشنهادات خود را در خصوص مسائل وچالش های  شهرستان به صورت کتبی به فرمانداری اعلام کنند تا درکمیته کارشناسی مورد بحث . بررسی قرار گیرد.

همچنین در این جلسه مصوبات جلسات گذشته مورد بحث وبررسی قرار گرفت و بعد ارتبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.