بازدید بخشدار بخش مرکزی چایپاره از روستای قمشگان سفلی

بازدید بخشدار بخش مرکزی چایپاره از روستای قمشگان سفلی
بنا به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی چایپاره، دانیالی بخشدار جدید بخش مرکزی برای آشنایی و بررسی مسائل و مشکلات، دغدعه های اهالی، ظرفیت توسعه روستاها و پروژه های عمرانی اجرا شده در سطح روستاهای بخش مرکزی با حضور در روستای قمشگان سفلی از توابع دهستان بسطام و ادای احترام به شهید والا مقام این روستا با خانواده شهید بهمن مهدیزاده دیدارکردند.

در ادامه دانیالی با حضور در سطح روستا از طرح ها و پرژه های اجرا شده توسط دهیاری بازدید و سپس با حضور در بین اهالی در مسجد روستا به تبیین و تفسیر مشکلات و نیازهای روستا پرداختند و قول مساعد دادند که با پیگیریهای منظم و دقیق و همکاری فرمانداری محترم، شورا و دهیاری تک به تک مشکلات و نیازها بررسی و از ادارات متولی پیگری خواهد شد.

بخشدار مرکزی در پایان اعلام کردند من خدمتگزار مردم هستم و هدف از بازدید از روستاها آشنایی با مشکلات وپتانسیل های موجود در روستا ها می باشد که در دور دوم بازدیدها از روسای محترم ادارات خدمات رسان نیز دعوت بعمل خواهد آمد تا از نزدیک مسائل و مشکلات روستائیان را بررسی و پیگیری کنیم.