بازدید فرماندار و هیات همراه از فروشگاه هاے بزرگ و پر تردد مواد غذایے و بررسے میدانے نحوه رعایت پروتکل هاے پیشگیرے و مبارزه با کرونا

به گزارش روابط عمومے فرماندارے، دکتر محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان به همراه معاون فرماندار،دبیر ستاد پیشگیرے و مبارزه با کرونا و رئیس صنعت،معدن و تجارت شهرستان از فروشگاههای مواد غذایی در شهرستان بازدید کردند                                                                                                                                                                                                   بنا به این گزارش دراین بازدید میدانے از وضعیت فروشگاه هاے بزرگ و پر تردد مواد غذایے،روند اجرایے پروتکل هاے پیشگیرے و مبارزه با کرونا و وضعیت ثبت نامے و میزان آمادگے فروشگاه ها جهت اجراے طرح فاصله گذارے اجتماعے هوشمند را بررسے و تاکیدات لازم را به اداره صمت شهرستان در صورت عدم رعایت دستورالعمل اجرایے طرح فاصله گذارے هوشمند توسط واحدهاے صنفے مشمول و به تبع آن پلمپ ناقضین اعلام داشتند.